Projekt "Vypálené obce ČR aneb znáte nás?"

Vybraní žáci 7. a 8. ročníku naší školy se zapojili do projektu „Vypálené obce ČR aneb znáte nás?“. Cílem projektu je, aby se mladá generace dozvěděla o krutých válečných událostech, zamyslela se nad nimi a předávala informace další generaci, protože pamětníci pomalu odcházejí z tohoto světa. 26. března 2014 jsme jako první škola projekt zahájili uvítáním žáků z Miřetic, společně s nimi jsme navštívili pietní místo v Prlově, který byl za války vypálen.

(http://valassky.denik.cz/zpravy_region/skolaci-napisi-o-vypalenych-obcich-na-valassku-20140327.html)

 

Minulou středu 9. dubna 2014 jsme naopak my navštívili spolu se žáky z Lačnova region Hlinsko a vypálenou obec Ležáky. V tělocvičně tamní školy nás čekala přednáška pod vedením pana doktora Kincla a rozhovor s pamětnicí paní Marií Jeřábkovou, která nám předala mnoho cenných informací o životě za války. Následoval oběd v místní školní jídelně. Společně s žáky zdejší základní školy jsme se přesunuli do bývalých Ležáků, které byly stejně jako Prlov za 2. světové války vypáleny. Prošli jsme se po místech, kde zavraždili desítky ležáckých mužů, viděli pozůstatky vypálených chalup, zhlédli film v místním muzeu. Pan starosta obce Miřetice pro nás připravil menší hostinu a rozdal nám dárky, které nás potěšily.

Co nás čeká dál?
Během května a června 2014 budou žáci tvořit výtvarné, fotografické a literárních práce, v nichž zpracují své dojmy a získané informace o vypálených obcích, mohou také pátrat po dalších informacích.
Tyto práce budou zaslány do soutěže všech do projektu zapojených škol a ty nejlepší z nich budou tvořit společně vydanou knihu, kde bude mít obec Prlov prostor asi 15 stran a naši žáci se tak stanou jejími spoluautory. V listopadu 2014 se zúčastníme spolu s dalšími školami konference v Hlinsku, kde všichni naši žáci dostanou vydanou knihu a jejich díla budou vystavena na hromadné výstavě žákovských prací.