Organizace výuky žáků 1. stupně od 25. 5. 2020

1. Základní škola bude pro žáky otevřena od 6:30 hod.

2. Žáci první den před vstupem do budovy školy odevzdají určenému zaměstnanci čestné prohlášení (připraveno ke stažení zde). Bez tohoto prohlášení se nemohou účastnit výuky. Pokud nemáte možnost si ho vytisknout, stavte se pro něj tento týden do školy.

3. Zákonní zástupci mají do budovy školy s ohledem na hygienická doporučení MŠMT vstup zakázán.

4. Žák je povinen mít sebou dvě roušky a sáček na jejich uložení. Roušku je nutné nosit při pohybu ve všech společných prostorech školy a také při skupinové práci. Ve třídě v lavici ji mohou žáci odložit. V případě ztráty, či poničení, jsou pro žáky připraveny roušky náhradní.

5. Po vstupu do školy žák odchází do určené šatny a v ní čeká až do příchodu vyučujícího.

6. Začátek výuky je stanoven na klasických 7:30.

7. První den budou žáci poučeni o bezpečnosti, hygienických pravidlech a provozu školy dle pokynu MŠMT

8. Vzdělávání žáků bude s malými úpravami probíhat dle jejich původního klasického rozvrhu hodin

9. Z vyučování žáky omlouvejte telefonicky do kanceláře školy na číslo +420 571 446 383

10. Konec dopolední výuky (a odchod na oběd) bude probíhat každý den v následujících časech:

                1. třída – 11:00

                2. třída – 11:15

                3. třída – 11:30

                4. třída – 11:45

                5. třída skupina A – 12:00

                5. třída skupina B – 12:15

11. Konec odpolední části je stanoven na 16:00. To je také nejzazší termín, kdy je možné dítě vyzvednout. Pro stanovení času odchodu Vašeho dítěte z odpolední části a způsobu vyzvedávání je nutné vyplnit formulář (připraven ke stažení zde) a přinést jej hned první den do školy. Pokud nemáte možnost si ho vytisknout, stavte se pro něj tento týden za námi. V případě, že si dítě budete vyzvedávat osobně, je nutné zazvonit na kancelář školy a určený zaměstnanec Vám Vaše dítě přivede.

12. Stravné je prozatím hrazeno z přeplatku z měsíce března 2020. V případě absence si obědy odhlašujete sami. Další dotazy k jídelně směřujte na vedoucí stravování Zdenku Ostruszkovou +420 571 446 073

13. V případě, že jste Vaše dítě na výuku přihlásili, ale ono nakonec do školy nenastoupí, prosím oznamte to na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

14. Žáci, kteří se i nadále budou vzdělávat z domova, pokračují v distanční výuce

V případě jakéhokoliv dalšího dotazu k návratu Vašich dětí do školy a celé organizaci, se můžete obrátit na telefonní číslo +420 732 723 756, nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.