Seznam přijatých žáků do 1. třídy na školní rok 2020 - 2021

Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, Valašská Polanka 301, 756 11

O Z N Á M E N Í

Ředitel Základní školy Valašská Polanka, okres Vsetín, se rozhodl v souladu s § 46, 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Valašská Polanka, okres Vsetín, níže uvedeným uchazečům:

SEZNAM UCHAZEČŮ

Reg. číslo     Výsledek řízení

1                    přijat/a

2                    přijat/a

3                    přijat/a

4                    přijat/a

5                    přijat/a

6                    přijat/a

8                    přijat/a

9                    přijat/a

10                  přijat/a

11                  přijat/a

12                  přijat/a

13                  přijat/a

15                  přijat/a

16                  přijat/a

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Datum zveřejnění:    4. 5. 2020

Mgr. Petr Filgas

ředitel školy