MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - Základní škola je od středy 11. března 2020 uzavřena!!!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo podle § 80 odstavce 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

Toto mimořádní opatření, kvůli kterému nebude v provozu od 11. března 2020 až do odvolání ani naše základní škola, je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 v celé Evropě. V provozu nebude školní družina, ani školní klub. Jediným školním zařízením, které bude v provozu, je jídelna, která vaří, jak pro mateřskou školku, tak také pro cizí strávníky.

Domácí úkoly pro všechny žáky budou zveřejněny zde na školním webu v nejbližších dnech.

Formulář Žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení, pro Vás máme připraven ve škole. Kancelář a vedení školy bude fungovat přes tyto dny bez omezení.

Děkujeme.