Informace k současné epidemiologické situaci

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci týkající se koronaviru vydala Krajská hygienická stanice Zlínského kraje výzvu určenou školám (a jiným výchovně vzdělávacím zařízením) – na jejím základě žádáme rodiče žáků, kteří strávili jarní prázdniny mimo ČR v rizikových oblastech s možností výskytu, nebo přímo výskytem viru COVID – 19, aby ponechali své děti 14 dní v režimu domácí výuky (omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů).

Pro osoby, které se vrátily z Itálie, platí od 7. března nařízení kontaktovat telefonicky svého lékaře, který rozhodne o karanténě.

Další důležité pokyny Ministerstva zdravotnictví:
•  po návratu kontaktujte hygienickou stanici nebo svého lékaře
•  zvažte návštěvu příbuzných a dalších osob
•  dbejte o zvýšenou hygienu (časté mytí rukou, desinfekční prostředky)
•  sledujte svůj zdravotní stav / zdravotní stav svých dětí
• v případě příznaků infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, únava, bolest svalů…) kontaktujte telefonicky svého lékaře (popř. linku 112), který bude po dohodě s hygienikem organizovat další postup lékařské péče
Informace naleznete také na stránkách MZČR nebo Krajské hygienické stanice.

http://www.khszlin.cz/25307-uvod-koronavirus 

Prosíme rodiče, aby se v tomto případě telefonicky obrátili na třídního učitele (popř. kancelář školy). Ten jim předá informace pro domácí přípravu dětí na dané období.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Nezbývá, než věřit v lepší zítřky...