Jak se dělá kniha - projektový den ve školní družině

V úterý 14. a 21. ledna proběhl v obou oddělení naší školní družiny projektový den s názvem "Jak se dělá kniha". Představit jej přijela lektorka Masarykovy knihovny ve Vsetíně - paní Ludmila Holbíková. Nejprve se děti seznámily s nejrůznějšími způsoby komunikace, poznaly historické typy písem jako hlaholice, runové písmo nebo egyptské hieroglyfy. Zajímavé pro ně bylo určitě i písmo slepecké nebo dorozumívání morseovkou, zkusily si také pomocí různých druhů písma zapsat své jméno. Následoval poutavý výklad paní Holbíkové o tom, jak vzniká kniha, jakou úlohu při procesu tvorby knih mají autoři, ilustrátoři nebo vydavatelé. Zábavnou částí bylo výtvarné zpracování čteného děje. Děti byly po celou dobu aktivní, měly spoustu doplňujících otázek a projektový den si určitě užily - poděkování tak patří skvělé paní lektorce Holbíkové i našim vychovatelům za organizaci.