Po letech naše škola pořádala předvánoční tvoření

V jídelně naší základní školy proběhlo ve čtvrtek 28.11. 2019 předvánoční tvoření pro děti, rodiče, prarodiče a všechny, kteří milují Vánoce. Velmi nás potěšil obrovský zájem o tuto akci. Děti si domů odnášely nazdobené perníčky, vyrobené vánoční ozdoby a anděly z březových polínek. Všichni si také mohli vyluštit bezvadný vánoční kvíz. Z úspěšných řešitelů jsme vylosovali tři, kteří dostali krásné profesionálně nazdobené perníčky. Pro všechny byl připraven lahodný punč a občerstvení, šikovné holky z osmého ročníku vařily fair trade kávu a čaj. Velké poděkování patří také lektorkám, pedagogům a žákům, kteří pomáhali s organizací této akce. Za rok zase na viděnou...