Nový maškarní karneval se povedl

Naši deváťáci premiérově uspořádali pro žáky okolních škol a školek „maškarní“

22. listopadu uspořádala 9. třída v budově školy 1. ročník maškarní veselice na téma Walt Disney či Marvel. Akce se zúčastnilo kromě pořádajících deváťáků na 8 desítek dětí.  Celý nápad na pořádání této akce vzešel od samotných dětí, a tak vedení školy tuto akci velmi rádo podpořilo.


Úvodní část se odehrávala v  naší školní jídelně, kde se děti spolu s rodiči shromáždily a pak byly po malých skupinkách odváděny do budovy naší školy k plnění různých zábavných úkolů.
Prvním stanovištěm byla tělocvična, ve které si děti mohly projít připravenou opičí dráhu. Na dalším stanovišti na děti čekalo poznávání známých pohádkových písní v naší multimediální učebně.
Poté se děti přesunuly do jazykové učebny, kde měly za úkol sestavovat puzzle postaviček z pohádek od Walta Disneyho. Následovně v  kmenové třídě pořádajících deváťáků testovaly své chuťové buňky při ochutnávce vybraných druhů ovoce a zeleniny.
Posledním stanovištěm byly šatny druhého stupně. Tady si pro návštěvníky pořadatelé vymysleli překážkovou dráhu z lan a provázků, kterou museli překonat.
Po absolvování těchto 5 stanovišť odvedli průvodci a průvodkyně děti zpět do školní jídelny, ve které se děti mohly nechat pomalovat, mohly si zatančit nebo si vybarvovat či zdobit různé druhy omalovánek.
Každý ze zúčastněných obdržel na začátku při vstupu do jídelny lístek do tomboly a nakonec to vyšlo tak, že nějakou tu cenu vyhrál každý.
Akce se povedla a věříme, že organizace této akce se příští rok ujmou letošní žáci 8. třídy, aby se v této pěkné akci pokračovalo. 
Závěrem bych chtěl poděkovat pořadatelům, vedení školy, sponzorům, našim kuchařkám a rodičům za pohodově strávené páteční odpoledne.