Finanční gramotnost

Finanční gramotnost

V pondělí 18. listopadu proběhl na naší škole seminář na téma finanční gramotnost, kterého se zúčastnili žáci 8.a 9. ročníku. Lektorka Christine Czechová nás provedla tématy "peníze dnes a v minulosti", vyzkoušeli jsme si sestavit rodinný rozpočet a debatovali jsme nad úskalími při jeho naplnění. Seminář plynule navázal na výuku finanční gramotnosti, která probíhá také v předmětu výchova k občanství.