Osvětim - svědomí lidstva

Osvětim - svědomí národa

Poprvé v historii naší školy se žáci našich 8. a 9. tříd vydali na poznávací zájezd do vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, poblíž polského města Osvětim. Provázel nás zkušený historik PhDr. Pavel Kočí z Muzea Kroměřížska. Byli jsme rozděleni na 2 poloviny a zkušení polští průvodci s vynikající češtinou nás v 3 hodinovém programu seznámili s poměry, které na tomto bohem zapomenutém místě v průběhu 2. světové války panovaly.


V první části prohlídky jsme procházeli vyhlazovacím táborem Auschwitz. Průvodcové nás seznámili s poznatky o daném období historie, způsobu dopravy osob do tábora, o jejich každodenním pobytu zde (hygiena, oblečení, strava, práce, tresty). V jednotlivých místnostech muzea jsme viděli dobové fotografie, mapy i osobní věci lidí zde zavražděných (kufry, boty, protézy, brýle, kartáčky aj.). Vstoupili jsme také do národního pavilonu, který je věnován pouze obětem z Protektorátu Čechy a Morava.
Druhá část prohlídky proběhla v táboře Birkenau, ve kterém žáci prošli obrovským areálem tábora, nahlédli do domů v mužské i ženské části. Viděli jsme také rampu, kde docházelo k selekci na ty, kteří byli zplynováni ihned po příjezdu a na ty, kterým bylo ještě pár dní života dopřáno.
Návštěva tohoto místa žáky dovedla k uvědomění si, jakým způsobem zde byla porušována základní lidská práva, jak těžký osud lidé během tohoto období dějin měli, a že je nutné poučit se z minulosti a být vděčný za to, v jakém blahobytu dnes žijeme.