Zmizelí sousedé

Zmizelí sousedé

Dne 7. listopadu měli žáci naší 9. třídy možnost nahlédnout do historie, tradic, zvyků i současného života židovského obyvatelstva v Izraeli i mimo něj. Přednáška byla rozdělena do 5 bloků.
1. historie židovského národa
2. kultura, tradice a zvyky Židů
3. současný život Židů v celém světě
4. světová válka a holokaust
V posledním 5 bloku si žáci společně s lektorem p. Hejretem shrnuli to nejdůležitější a nejzajímavější z předcházejících témat a také diskutovali o vyhlazovacích táborech v Evropě. Na toto téma navázala společná exkurze žáků 8. a 9. tříd do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau, poblíž polského města Osvětim, na které jsme byli 14. listopadu.