Vsetín proti chudobě 2019

1. listopadu proběhlo na vsetínských Maštaliskách sympozium v rámci kampaně Vsetín proti chudobě - žáci základních škol vyslaly na akci týmy, které se zabývaly problematikou udržitelného rozvoje. Po připomenutí minulých ročníku pracovali žáci ve skupinách na seznámení ostatních účastníků s problémy dnešní doby - např. nedostatkem vody, rovnoprávností mužů a žen, pracovními podmínkami, přístupem ke vzdělání... Hlavním tématem bylo plýtvání potravinami. Na závěr konference navrhly děti několik možností využití finančních prostředků, které kampani věnoval hlavní partner. Celé sympozium skvěle připravili ve spolupráci s občanským sdružením Líska samotní žáci, kteří pracují v tzv. Klubu ambasadorů fairtrade. Za naši školu se sympozia zúčastnily Vendula Šafaříková, Gabriela Kozubíková, Veronika Marečková, Karolína Garguláková, Zuzana Malíková a Adéla Kovářová.