Aktualizovaný plán práce na měsíc říjen 2019

3.10.  Fotografování prvňáčků - Matušová

         Beseda s Martinou Bittnerovou - Můj život s gemblerem - 9. ročník - Koňaříková

4.10.  Instalace výstavy Na stromech - 9. ročník - Kovářová

         Projekt: Tonda obal na cestách - celý den - Černotík

7.10.  Týden důstojné práce - Výstava na stromech – Kovářová

10.10.  Vrstevnická výuka o fairtrade pro 6. ročník - Kovářová

14.10. Zahájení předplavecké výuky pro I. třídu – Matušová

           Vrstevnická výuka o fairtrade pro ZŠ Leskovec - Kovářová

15.10. Lesní pedagogika - 4. a 5. třída - Sedláčková, Hladká

16.10. Okresní setkání školních metodiků prevence - Vsetín - Nahodil

          Přírodovědný klokan - školní kolo, kategorie KADET (8. + 9. tř) - Nahodil

          Poruchy autistického spektra - seminář Zlín - Pecárová, Hajdová, Sedláčková

17.10. Jaloveček - přírodovědná soutěž - I.stupeň - Sedláčková

18.10. Jaloveček - přírodovědná soutěž - II.stupeň - Kovářová

23.10. Etické dílny - 1. třída - Matušová

          Setkání výchovného poradce s rodiči žáků 9. třídy - jídelna školy - 15:15 - Pecárová

24. 10. Etické dílny - 2. třída – Ibříšková

           Okrskové kolo v minikopané - Francova Lhota – Nahodil

           „Apollo 11“ – filmové představení pro žáky 7. – 9.  Ročníku - Fiala

25. 10. Burza škol Vsetín - 9. ročník - Černotík, Pecárová

            Barevný den – projektový den pro první stupeň – třídní učitelé

28.10. Státní svátek

29.-30.10. - Podzimní prázdniny

31. 10. - Školení APIV pro pedagogy – Pecárová

Další akce: Čeps cup – florbalová liga – 1.stupeň  - Hladká