Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku 2019/2020: 2. září 2019 - pondělí

Konec I. pololetí: 30. ledna 2020 - čtvrtek

Konec II. pololetí: 30. června 2020 - úterý

 

Prázdniny, státní svátky a volné dny:

Den vzniku samostatného státu

28. 10. 2019 - pondělí

Podzimní prázdniny

29. – 30. 10. 2019 – úterý, středa

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 - pondělí  – 3. 1. 2020 - pátek

nástup v pondělí 6. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. 1. 2020 - pátek

Jarní prázdniny

2. 3. 2020 – 8. 3. 2020

Velikonoční prázdniny + Velký pátek

9. 4. 2020 - čtvrtek + 10. 4. 2020 - pátek

Svátek práce

1. 5. 2020 – pátek

Den osvobození

8. 5. 2020 – pátek

Hlavní prázdniny

1. 7. 2020 – středa – 31. 8. 2020 - pondělí

Školní rok 2020/2021 začne

1. 9. 2020 - úterý

 

 

Zápis do 1. třídy

7. a 8. 4. 2020 (úterý, středa)

Zasedání pedagogické rady

21. 11. 2019 (čtvrtek)

23. 1. 2020 (čtvrtek)

2. 4. 2020 (čtvrtek)

18. 6. 2020 (čtvrtek)

Zasedání MS a PK

3x ročně – začátek školního roku, pololetí, konec školního roku, další termín dle aktuální potřeby

Třídní schůzky

21. 11. 2019 – čtvrtek a 2. 4. 2020 - čtvrtek

Konzultační dny

9.  1. 2020 – čtvrtek a 28. 5. 2020 - čtvrtek

Konzultační hodiny výchovné poradkyně

středa 13:30 – 15:00

schůzky v jiný termín po předchozí domluvě