Informace pro rodiče našich prvňáčků - organizace prvního školního dne

Letošní školní rok 2019 - 2020 zahájíme v pondělí 2. září 2019.

Vaše děti bude v první třídě učit paní magistra Eva Matušová.

Časový harmonogram:

7:15 - 7:30 - příchod prvňáčků s rodiči do školy, přezutí dětí v šatně, přesun do 1. třídy

7:30 - 7:45 - společné setkání a přivítání třídní učitelky, prvňáčků a rodičů ve třídě

7:45 - 8:15 - zahájení nového školního roku ve vestibulu školy

 

8:15 - 9:00 - rodiče absolvují informační schůzku v družině 

                  - děti odchází s třídní učitelkou do třídy, kde proběhne vzájemné seznamování

9:00 - 9:45 - rodiče absolvují informační schůzku ve třídě s třídní učitelkou

                  - děti přechází na seznamovací schůzku do družiny 

cca 9:45     - odchod dětí na oběd a poté s rodiči domů

Pozn.: Pokud byste měli zájem, v provozu bude do 15:45 také družina.

V případě jakéhokoliv dalšího dotazu kdykoliv volejte, nebo pište na 732 723 756.

Těšíme se na Vás.

Mgr. Petr Filgas, ředitel školy