Pasování na Valášky 3. třída

K Polance cestička šlapaná                                                                                 

V pondělí 17.6.2019 se žáci 3. ročníku  zúčastnili již tradičního pasování na Valášky. Během hodin hudební výchovy si připravili pásmo valašských písní a tanců, které slavnostně oblečeni do valašských krojů předvedli v sále KD ve Valašské Polance svým nejbližším - rodičům a dalším hostům. Na závěr pak byli pasováni místostarostou obce panem Janem Kozubíkem na Valášky. Poté si všichni v sále společně zazpívali valašskou hymnu. Věříme, že někteří z nich budou v šíření valašských zvyků a tradic pokračovat dále a uvidíme je vystupovat na dalších příležitostných akcích. Fotogalerie