S deváťáky jsme opět "cestovali" do pravěku

Trilobity, dinosaury, latimérii, archaeopteryxe a jiné zvláštní pravěké živočichy poznávali naši deváťáci v minulých týdnech v hodinách přírodopisu. Stejně tak vývoj Země, předchůdce člověka, vznik prvních organismů...Došlo i na to, jak si vznik Země a života na ní vlastně představují - měl pravdu Charles Darwin a jeho evoluční teorie nebo existuje Bůh? Mnoho otázek i odpovědí zpracovali do svých projektů, které můžete vidět na hlavním schodišti naší školy - jsou skvělé - a tak jako každý rok mě překvapila fantazie našich nejstarších žáků i nové nápady, se kterými přicházejí.