Mia Festival Praha 2019

 V letošním roce slaví  Děti fiitness aneb sportem proti drogám významné výročí - 20 let od doby, kdy se uspořádala první akce. Tři taneční víkendy jsou letos opět věnovány různým tanečním stylům a do velkého sálu Pražské Lucerny se sjíždí z různých koutů naší republiky, ale i ze Slovenska tisíce nadšených mladých tanečníků, aby zde předvedli vše, co se během roku pod vedením svých výtečných lektorů dokázali naučit. Minulý víkend v neděli  26. května  zavítaly do  Lucerny tři taneční skupiny z naší základní školy- Anite, Neit a Maat, které si pod vedením paní Marie Sádlíkové vytančily krásná dvě druhá a jedno třetí místo. Všem tanečníkům i jejich lektorce moc blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a obce Valašská Polanka.  Poděkování patří i rodičům za velkou podporu a doprovod svých dětí. Věřím, že si společně s nimi užili nádherné a jedinečné atmosféry této akce.

Tanec je součástí lidského života, tanec je cesta k radosti, kterou rozdáváte i ostatním.