Autorské čtení

Ve středu 15. května se v naší škole uskutečnilo autorské čtení se současnými českými básníky Ondřejem Hníkem a Aloisem Marhoulem. Pro nás bylo velkou ctí uvítat u nás tyto vzácné hosty a děkujeme za to Krajskému úřadu ve Zlíně, který nám tuto akci zařídil v rámci projektu IKAP. Žáci 6., 7. a 8. ročníku si tak mohli vyslechnout poezii i prózu z úst samotných autorů a prolistovat si také jejich knihy. Protože pánové byli velmi příjemní a neformální, i přes počáteční rozpaky se žáci ptali na spoustu zajímavých věcí, které se týkaly nejen spisovatelské práce, ale také například jejich oblíbených knih z dětství. Někteří žáci si odnesli také sbírku s podpisem autora. Doufáme, že se nám i v budoucnu podaří zajistit podobné akce.