Zájezd do Velké Británie

Ve dnech 6.- 11. května naše škola zorganizovala poznávací zájezd do Velké Británie pro žáky naší školy. Zájemci ze 7.- 9. ročníku se těšili a i přes nepříznivé a někdy velmi proměnlivé počasí jsme si výlet užili. Během 4 dnů jsme stihli navštívit Stonehenge, města Winchester a Oxford, královské sídlo ve Windsoru a poslední den jsme celý strávili v Londýně a viděli centrum a nejznámější památky. Kromě památek žáci poznávali také životní styl Britů, jejich typická jídla a obydlí. Pro všechny byly zajímavým zážitkem také vyhlídkové jízdy na Londýnském oku a i360 v Brightonu, také plavba lodí po řece Temži a v neposlední řadě jsme vyzkoušeli cestu trajektem přes La Manche. Doufám, že si žáci také prověřili své znalosti angličtiny při pobytu v rodinách. Děkuji žákům za bezproblémový průběh zájezdu a dochvilnost při srazech a kolegům za pomoc při dohledu nad našimi žáky. Napsala Marcela Koňaříková.

Fotogalerie