Pozvánka pro rodiče

Vážení rodiče, v rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání Vsetínsko II je pro rodiče a veškerou odbornou i laickou veřejnost připravena beseda, tentokrát s Mgr. Michaelou Štáfkovou, vedoucí kladenské adiktologické dorostové ambulance na téma „Role rodičů a učitelů ve vzdělávání dětí" – co je zodpovědnost učitele, rodiče, žáka – jak do toho vstupuje osobní zodpovědnost jednotlivce – příklady z praxe, např. psaní domácích úkolů – jaké jsou kompetence všech zúčastněných (rodič x dítě x učitel) – šikana na sociálních sítích a další. Kolem docházky dětí do škol na všech úrovních vzniká řada stereotypních i neočekávaných situací, se kterými je nutno se vypořádat. Pokud Vás toto téma zajímá, jste srdečně zváni. 

 

Aula Střední školy Kostka (domov mládeže)

16. května 2019

16:00, prezence od 15:30

Účast je zdarma.