Badatelské pomůcky díky Zlínskému kraji

Naše škola se zapojila do programu RP04-18 "Podpora ekologických aktivit v kraji". Projektem "Zahrada poznání Vrabčáka Ondráša - pořízení pomůcek pro badatelsky orientovanou výuku" jsme vylepšili vybavenost odborných pracoven (zejména přírodopisu a fyziky) o mnoho přístrojů a zajímavých pomůcek, např. meteostanici, binokulární lupy, laserový dálkoměr, stopky, mnoho určovacích klíčů a leporel, pexesa...Žáci s nimi již postupně začínají pracovat a díky nim je výuka pro ně určitě zábavnější a pestřejší.