Recitační soutěž II.stupně

Ve středu 24. dubna se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže žáků druhého stupně naší základní školy. Soutěže se zúčastnilo dvacet recitátorů z šestého až devátého ročníku. V první kategorii, ve které se utkali žáci šestých a sedmého ročníku zvítězila Adriana Filáková ze 7. třídy z básničkou Tam, kde se včera konaly od Jiřího Weinbergera, druhé místo obsadil Matěj Erban ze 6. A s básničkou Jarmareční píseň na počest prvních vzduchoplavců od Jiřího Žáčka a třetí místo získal Martin Zicha s básní Jana Skácela Zahradnictví tety Marie. Ve druhé kategorii přednášeli žáci osmé a devátých tříd a porota musela konstatovat, že všichni soutěžící ji velmi potěšili výběrem básní a úryvků, a také velmi pěknou recitací. První místo získala Tereza Kropidlowská z 9. B s velmi pěkně ztvárněným úryvkem z Moliérova Lakomce, druhé místo získali Jana Šimarová (jako Julie) a Vojtěch Kovář (jako Romeo) oba jsou z 9. A a na třetím místě se umístila Markéta Slováková s dojemnou a naléhavou básní Maminko, ty mě nechceš? od Karla Kapouna. Za krásné poetické odpoledne všem soutěžícím děkuje Marcela Koňaříková, Martina Blažková a Irena Filgasová.