Oznámení o přijetí 2019

Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, Valašská Polanka 301, 756 11 

 

O Z N Á M E N Í

 

Ředitelka Základní školy Valašská Polanka, okres Vsetín, se rozhodla v souladu s § 46, 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí

k základnímu vzdělávání v Základní škole Valašská Polanka, okres Vsetín, níže uvedeným uchazečům:

 

                                    SEZNAM UCHAZEČŮ

 

                                           Registrační číslo      Výsledek řízení

 

                                            1                               přijat/a

                                            2                               přijat/a

                                            3                               přijat/a

                                            4                               přijat/a

                                            5                               přijat/a

                                            7                               přijat/a

                                            8                               přijat/a

                                            9                               přijat/a

                                           10                              přijat/a

                                           11                              přijat/a

                                           12                              přijat/a

                                           13                              přijat/a

                                           14                              přijat/a

                                           15                              přijat/a

                                           16                              přijat/a

                                           17                              přijat/a

                                           18                              přijat/a

                                           19                              přijat/a      

                                           20                              přijat/a

                                           21                              přijat/a

                                           22                              přijat/a

                                           23                              přijat/a

                                           24                              přijat/a

 

 

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se

podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

 

Datum zveřejnění:    17. 4. 2019

 

Mgr. Naděžda Hajdová

ředitelka školy