Poznej a chraň 2019

Této přírodovědné soutěže je naše škola již tradičním účastníkem. Oblastní kolo se konalo ve čtvrtek 4. dubna pro mladší a 5. dubna pro starší kategorii. Reprezentovala nás dvě družstva z páté třídy a tři z šestého a sedmého ročníku. V silné konkurenci si naši žáci nevedli špatně - nejlepšího umístění - 5. místa dosáhl tým ve složení Veronika Marečková, Zuzana Malíková a Anežka Surá ze 7. ročníku. Tři týmy (Klára Pechalová, Barbora Juřicová a Alice Filgasová ze 6.A, Beatrice Filáková, Denisa Filgasová a Julie Zemánková, Jan Mareček, Hana Kostková a Martina Rašková z 5. třídy) získaly také ocenění za projekt připravený na téma "Byliny, zvláště bylinky" a jejich práce budou vystaveny v krajském kole ve Zlíně. Děkuji všem mladým přírodovědcům za dobrou práci a reprezentaci naší školy.