Žákovský parlament již pracuje...

Ve čtvrtek 14.února 2019 zasedl žákovský parlament ke své úvodní pracovní schůzce. Společně s paní ředitelkou, panem zástupcem, výchovnou poradkyní i školním metodikem prevence se ve sborovně základní školy sešli zvolení zástupci jednotlivých tříd, aby přednesli či navrhli své nápady, řešili nejrůznější problémy týkající se školy i samotných žáků a našli společnou řeč ke všeobecné spokojenosti.

Od 3.třídy byli v jednotlivých třídách zvoleni 2 zástupci a takto zvolený žákovský parlament se bude vždy scházet 1x za měsíc či aktuálně, pokud by se vyskytlo něco závažného na naší škole. Zvolení zástupci budou tlumočit ve svých třídách výsledky každého jednání a na každé schůzce přednesou i nejrůznější připomínky, stížnosti či nápady od svých spolužáků. Samozřejmě i nadále mohou využívat všichni žáci schránku důvěry, která bude pravidelně vybírána a její obsah bude na jednotlivých schůzkách probírán a řešen. Takže popřejme zvolenému žákovskému parlamentu mnoho elánu, trpělivosti a radosti z vyřešených problémů, což jistě potěší nejenom samotné žáky, vyučující a vedení naší školy, ale určitě i všechny zaměstnance, kteří na škole pracují.