Školní kolo biologické olympiády 2018-2019

Jako každý rok v únoru se i letos ve středu 6.2. konalo školní kolo biologické olympiády. Naši mladí přírodovědci si mohli ověřit své biologické znalosti tom, jak rostliny, živočichové i člověk dýchají nebo přijímají potravu- tématem tohoto ročníku byl příjem a výdej látek z těla.

Kromě testu a praktické poznávací části byla součástí olympiády i laboratorní práce, při které žáci mladší kategorie D (šestý a sedmý ročník) zkoumali, jak rychle dýchají v klidu a po zátěži, staří žáci kategorie C (osmý a devátý ročník) pak kromě sestrojení modelu dýchací soustavy zjišťovali objem svých plic. Mezi mladšími účastníky suverénně zvítězila Veronika Marečková ze 7. ročníku, druhé a třetí místo obsadily také sedmačky - Anežka Surá a Zuzana Malíková. Vítězkou starší kategorie se stala Denisa Kovářová z 8. ročníku, následovaná Terezou Kropidlowskou z 9.B a Danielem Mikušem také z 8. ročníku. Veronice, Denise, Tereze i Danovi budeme držet palce v dubnu, kdy proběhne okresní kolo na gymnáziu ve Valašském Meziříčí.