Podzimní Jaloveček

Letos již tradiční přírodovědná soutěž Jaloveček měla i své podzimní kolo - tentokrát na téma Les. Mladí přírodovědci z prvního i druhého stupně tak mohli změřit své síly ve znalostech právě o tomto ekosystému naší přírody. Po písemném testu zamířili všichni na praktickou část soutěže do chodeb a věže vsetínského zámku, kde pro ně organizátoři přichystali poznávání lesních organismů. Z naší školy se zúčastnila tři družstva za první a dvě za druhý stupeň. Úspěšnější byli tentokrát mladší žáci - tým Skřítků z pátého ročníku ve složení Jan Mareček, Denisa Filgasová, Julie Zemánková, Magdalena Šerá a Zuzana Chuchmová vybojoval krásné 4. místo, přičemž od místa třetího je dělil rozdíl pouhého jednoho bodu. Družstvo jedovatých hub Satanů z druhého stupně neobhájilo bohužel své jarní prvenství, a tak se Daniel Mikuš, Tereza Kropidlowská, Nela Cedidlová, Vojtěch Vařák a Denisa Kovářová museli spokojit s pěkným 5. místem.