Organizace školního roku 2018/2019

Zahájení šk. roku 2018/2019:      
3. 9. 2018 (pondělí)

Konec I. pololetí:                            
31. 1. 2019 (čtvrtek)

Konec II. pololetí:              
28. 6. 2019 (pátek)
   
Prázdniny, státní svátky, volné dny:   
   
Den české státnosti:              
28. 9. 2018 (pátek)

Den vzniku samostatného státu:  
28. 10. 2018 (neděle)

Podzimní prázdniny:              
29. – 30. 10. 2018 (pondělí, úterý)

Den boje za svobodu a dem.:             
17. 11. 2018 (sobota)

Vánoční prázdniny:              
22. 12. 2018 (sobota) – 2. 1. 2019 (středa) (nástup 3. 1. 2019 – čtvrtek)
 
Pololetní prázdniny:              
1. 2. 2019 (pátek)

Jarní prázdniny:                 
25. 2. – 3.3. 2019

Velikonoční prázdniny:          
18. 4. 2019 (čtvrtek)

Velký pátek:                  
19. 4. 2019 (pátek)

Velikonoční pondělí:                          
22. 4. 2019 (pondělí)

Svátek práce:                  
1. 5. 2019 (středa)

Den osvobození:              
8. 5. 2019 (středa)

Hlavní prázdniny:                            
29. 6. – 1. 9. 2019 (Školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. 9. 2019)
   
Zápis do 1. třídy:              
9. 4. (úterý) – 10. 4. 2019 (středa) => 12:00 – 16:00
   
Zasedání pedagogické rady:   
22. 11. 2018 (čtvrtek)   
24. 1. 2019 (čtvrtek)    
4. 4. 2019 (čtvrtek)    
20. 6. 2019 (čtvrtek)
   
Zasedání MS a PK:
3x ročně - v úvodu, na pololetí a ke konci školního roku – další termín dle aktuální potřeby
   
Třídní schůzky:
22. 11. 2018 (čtvrtek)    
4. 4. 2019 (čtvrtek)
(třídní učitelé si také mohou domluvit další termín dle aktuální potřeby)        
    
Konzultační dny:
10. 1. 2019 (čtvrtek)
30. 5. 2019 (čtvrtek)
(vyučující si mohou domluvit konzultaci s rodiči také individuálně)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně:
středa 13:30 – 15:00
schůzky v jiný termín po předchozí domluvě