Den stromů - 20. října

Den stromů byl ve světě vyhlášený již dříve, ale v České republice se začal slavit od roku 1906. V tento den se po celém světě konají akce jako například různé prohlídky parků, arboret, lidé chodí více do přírody. Tento den má připomenout jak důležité pro naši planetu lesy a stromy jsou, že díky nim se udržuje příznivé bioklima pro život člověka. Že stromy čistí vzduch, udržují vodu v krajině, v parných dnech nám poskytují stín, jsou domovem ptáků i mnoha dalších organismů a krajina by bez nich byla plochá, jsou většinou obecně známé informace.  Na naší škole jsme oslavili tento den ve všech třídách 1. stupně  vycházkou do přírody.  Žáci prostřednictvím výukového programu poznávali stromy a pozorovali jejich podzimní proměny. Žáci prožili příjemné hodiny školy v lese, při kterých se nejen učili, ale také společně  tvořili, spolupracovali, zpívali a zahráli si různé hry. Poděkování patří panu Ladislavu Muchovi a panu Josefu Ptáčkovi, kteří se stali průvodci a učiteli dětí na procházce podzimní přírodou.