1. a 2. třída slavily Den stromů

Ve čtvrtek 18. října se žáci první a druhé třídy zúčastnili dvouhodinového výukového programu, který byl motivován svátkem Dne stromů. Výuky se zhostila paní učitelka Jitka Sedláčková a pan Mucha, který vede na naší škole myslivecký kroužek. Žáci se prakticky seznámili s vybranými druhy stromů, které se vyskytují v okolí naší školy. Na vycházce měli rovněž možnost pozorovat podzimní přírodu a barevnou proměnu listů, ze kterých si na zpáteční cestě vytvořili skřítka „Podzimníčka.“ Fotogalerii naleznete zde.