První třída zachraňovala medvěda Míšu

Ve čtvrtek 12. října 2018 do první třídy zavítal záchranář rychlé zdravotní pomoci Zlínského kraje. Děti se jeho prostřednictvím dozvěděly spoustu cenných informací o tom jak si počínat v případě úrazů nebo náhlých cévních příhod. Vyzkoušely si přivolat rychlou zdravotní pomoc, ošetřit popáleninu a zlomeninu. Naučily se zjistit, zda zraněný dýchá a uvolnit dýchací cesty zakloněním hlavy. Na závěr si dokonce troufly na masáž srdce. Celý projekt byl velmi vhodně připraven pro děti mladšího školního věku a bylo vidět, že je zaujal. Více fotografií je zde.