Plán práce na měsíc květen 2018

„Byl pozdní večer – první máj, večerní máj byl lásky čas…“

1.5. Státní svátek – Svátek práce

2.5. Zahájení předplaveckého výcviku Vsetín – 1.roč. – Matušová 

3.5. Návštěva knihovny – 2.roč. – Ibříšková 

        Etické dílny – 4., 5.roč.

 

7.5. Ředitelské volno

8.5. Státní svátek – Den vítězství 

9.5. Etické dílny – 1., 2.roč.

        Okrskové kolo v malé kopané „McDonald´s Cup“ – Val. Polanka -  Filgas, Hladká

10.5. Školní projekt „Den Země“ – Kovářová

15.5. Okresní kolo v malé kopané – Val. Mez. – Hladká

16.5. Vzdělávací pořad „Nicholas Winton“ – kino Vatra Vsetín – 2.st. - Filgas 

17.5. „První pomoc pro nejmenší“ – 1.roč. – Matušová 

           Okresní kolo v malé kopané – Val. Mez. – Hladká

18.5. Fotografování tříd – Filgas

21.5. Výukový program „Z farmy na stůl“ – 3., 4.roč. – Kovářová 

22.5. Pěvecká soutěž Superstar Vsetín – Sedláčková 

24.5. Školní výlet -  6.roč. – Francova Lhota – Koňaříková, Černotík 

28.5.-29.5. Školní výlet – 9.roč. –  Štramberk - Kovářová, Fiala                     

28.5. Okresní kolo Pythagoriády Vsetín – Šviráková 

29.5.   Školní výlet – 7.roč. – Štramberk -  Koňaříková, Černotík

          Školní výlet -  5.roč. – Kroměříž - Filgasová

          Školní výlet – 3.roč. -  Skanzen, Rožnov p. R. – Hladká                    

30.5. Uzávěrka výtvarné soutěže „Příroda se probouzí“ – 6.roč. – Fiala

         Dopravní hřiště Vsetín - BESIP - 4. tř. - Pecárová

Další akce:     

Školní výlet – 4.roč. – Vartovna, Sirákov - Pecárová

-Šupec, Výfuk, Pikomat – Pechová