Druhý stupeň na koncertě

Vyfešákovaní kluci a holky jako z cukru jeli na výchovný koncert Filharmonie Bohuslava Martinů. Teď se i oni mohli, možná někteří poprvé, seznámit s krásným prostředím Kongresového centra ve Zlíně a také slyšet celý symfonický orchestr. Vojtěch Spurný - dirigent, klavírista a moderátor v jedné osobě nás seznámil s pojmem symfonická báseň. Propojil ukázky klavíru s ukázkami v plné orchestrální barvě. Společně jsme mohli sledovat, jakými výrazovými prostředky je možné vyprávět příběh symfonické básně. Většina skladeb byla z období romantismu stejně jako Šárka od Bedřicha Smetany. Slyšeli jsme také ukázky skladeb Antonia Vivaldiho, Richarda Wagnera Clauda Debussy a Modesta Petroviče Musorgského.

Stejně jako první koncert pro první stupeň i tento nám všem připravil nevšední zážitek z nádherné hudby.