Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy Valašská Polanka, okres Vsetín, se rozhodla v souladu s § 46, 165 odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhovět žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Valašská Polanka, okres Vsetín, níže uvedeným uchazečům:

 

              SEZNAM UCHAZEČŮ

Registrační číslo   Výsledek řízení

1     přijat/a

3     přijat/a

4     přijat/a

5     přijat/a

6     přijat/a

7     přijat/a

8     přijat/a

9     přijat/a

10     přijat/a

12     přijat/a

13     přijat/a

14     přijat/a

16     přijat/a

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Valašská Polanka, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Mgr. Naděžda Hajdová

ředitelka školy