Čekají nás dvě hezké akce

V příštích dnech nás čekají dvě větší školní akce. První z nich je Den otevřených dveří, který je naplánován na 25.4. 2018. Koncipován bude jako projektový s tématem "Jak známe přírodu". Srdečně zveme rodiče do vyučování - dle rozvrhu tříd. Začátek výuky je 7:30 a ukončení 14:50.

Druhou chystanou akcí je návštěva kina Vatra na Vsetíně. Tato akce pro děti proběhne v pondělí 30.4. 2018. Shlédneme pěkný a oceňovaný film "Planeta Česko". Žáci si platí jenom dopravu, vstupenky hradí škola.