Plán práce na měsíc duben 2018

„Vychovávání je věc rodinná. Z rodiny vychází a do ní se zpravidla vrací.“

2.4. Velikonoční pondělí – Státní svátek

4.4. Třídní schůzky 15.15 hod. – 17.00 hod.

5.4. Recitační soutěž 1.st. – Koňaříková

       Pythagoriáda 5.-8. roč. – Šviráková 

9.4. Oblastní kolo Poznej a chraň – Vsetín – 4.-5. roč. – Černotík 

10.4. Oblastní kolo Poznej a chraň – Vsetín – 6.-7. roč. – Kovářová

         Zápis dětí do 1. tř. – 12.00 hod. – 16.00 hod. – Ibříšková, Matušová 

11.4. Zápis dětí do 1. tř. – 12.00 hod. – 16.00 hod. – Ibříšková, Matušová

         Okrskové kolo ve vybíjené  4.-5. roč. – Horní Lideč – Hladká 

12.4. Přijímací zkoušky na SŠ – 9. roč.

         Okresní kolo biologické olympiády – 6.-7. roč. – Val. Meziříčí – Kovářová 

16.4. Přijímací zkoušky na SŠ – 9. roč.

17.4. Okresní kolo ve vybíjené 1.st. – Val. Meziříčí – Hladká

         Okresní kolo matematické olympiády – Vsetín – Šviráková 

18.4. Výchovný koncert pro žáky 2.st. – Zlín – Pecárová 

22.4. Taneční přehlídka – Vsetín – Sedláčková 

23.4. Okresní kolo biologické olympiády – 8.-9. roč. – Val. Meziříčí – Kovářová

25.4. Projektový den – Den otevřených dveří pro veřejnost. Možnost nahlédnout do výuky.

Další akce:

-Šupec, Výfuk, Pikomat – Pechová 

-Pěvecká soutěž – Sedláčková