Školní akademie

Letošní program školní akademie byl opravdu velice pestrý a velmi vydařený. Předcházelo mu poctivé společné nacvičování žáků všech tříd a jejich třídních učitelů. Pondělní generálka se konala pod dohledem organizačního týmu žáků 9. tříd. Sladit zvuk, kulisy, pořadí vystoupení, výzdobu sálu, spolupráce, to vše stojí na pozadí každé akce. A tak se ráno v úterý 27.3. 2018 místo tříd otevřel sál KD ve Valašské Polance a žáci místo do lavic usedli v hledišti sálu a společně sledovali, co si každá třída připravila.

Akademii zahájila Lucie Brhlová z 9. třídy písní Čerešně a dále společně s Milanem Hromadou se ujali moderování. Úvod patřil pěveckému sboru naší školy pod vedením paní uč. Marty Pecárové. První třída nám zahrála pohádku "Řípa jako Říp. "Druháci zatančili a zazpívali velikonoční koledu. Borci - kluci z 3. třídy předvedli ukázkovou hodinu TV a holky pak společně roztančily pódium. Kouzelná čtvrtá třída nás zavedla na koleje Bradavické školy čar a kouzel a její svěřenci divákům předvedli svůj kouzelnický um. Pak následovala netradiční "Nedělní chvilka poezie" v podání žáků 5. třídy a  po ní odvážné zpěvačky z 3. a 4. rozezpívaly sál svými oblíbenými písničkami. Po krátké přestávce nastoupila na řadu vystoupení žáků i jejich třídních učitelů z 2. stupně. Šesťáci nás zavedli do hlubin žákovi duše aneb na co myslí šesťáci v hodinách. Show Jana Krause ve vtipném podání žáků 7. třídy jako své hosty uvítala tři učitele z naší školy a dále zahrálo i Krausovo kvarteto. Rebelové 8. A precizně předvedli své taneční vystoupení ze stejnojmenného muzikálu na píseň Pátá. Jejich vrstevníci z 8.B  ušili taneční kreace a vystoupení přímo na své třídní kamarády. Závěr letošní školní akademie patřil tradičně deváťákům, kteří ukončili dopolední program svým tanečním exhibičním vystoupením pod názvem "Show u Gatsbyho." Po dopoledním programu následovalo náročnější odpolední vystoupení určeno především pro rodiče žáků a jejich další hosty. Věříme, že každá třída zaujala a oslnila publikum svým skvělým nápaditým a originálním programem. Velké poděkování patří všem učitelům a žákům naší školy, kteří se na přípravě a programu akademie podíleli. Další poděkování patří také OÚ ve Valašské Polance. který technicky zaštítil a spolupracoval při organizaci této akce.