Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019

Ředitelství ZŠ Valašská Polanka oznamuje,

že ve dnech 10. – 11. 4. 2018 

od 12.00 – 16.00 hodin

proběhne zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2018/2019.

Zápis bude probíhat v pavilonu I. stupně  ZŠ Valašská Polanka.

Mgr. Naděžda Hajdová, ředitelka školy

Ve Valašské Polance 14. března 2018