Konference Za férové banány

Kdo se více zajímá o globální problémy, ten už určitě stejně jako naši deváťáci zná problematiku fair trade neboli spravedlivého obchodu. Protože jde o téma, které prostřednictvím tzv. vrstevnického vyučování několik žáků devátého ročníku připravilo pro své spolužáky v sedmé třídě, a chystá se s ním seznámit i další děti v  naší škole, byla pro ně žákovská konference zabývající se nejen banány, ale také kávou, čokoládou, obuví nebo oblečením cenným zdrojem informací. 

Zajímavé bylo setkání se Stanislavem Komínkem z organizace NaZemi, který se osobně setkal s mnoha těžce pracujícími lidmi v tzv. rozvojových zemích (Bangladéš, Kostarika...), zajímá se o jejich životy, propaguje férový obchod a fairtradové výrobky a se žáky základních i středních škol se o své zkušenosti podělil. Filip Matůš, Lucka Brhlová, Jakub Karásek, Vašek Kozubík nebo Milan Hromada, kteří se této akce zúčastnili, během následujících týdnů připraví podnětné hodiny a informační schůzky nejen pro své mladší spolužáky, ale také pro učitele nebo rodiče. 

více informací na webech: 

www.nazemi.cz

www.fairtrade.cz