Plán práce na měsíc březen 2018

„Budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti.“

2.5. Běžkařská soutěž Minikarlovská – Velké Karlovice – vybraní žáci – Sedláčková 

5.3. Školní kolo zeměpisné olympiády – 9.roč. – Nahodil 

7.3. Lhotská laťka – skok vysoký – 2.st. – Filgas 

8.3. Okrskové kolo recitační soutěže Vsetín – 1.st. – Ibříšková 

       Konference k Fair Trade – Vsetín – vybraní žáci 9.roč. – Kovářová 

       Soutěž Víc hlav, víc rozumu – Slavičín – vybraní žáci 8.,9.roč. – Pechová  

       Den otevřených dveří SDH Val.Polanka – 1.st. – tř.uč.

9.3. Školní kolo zeměpisné olympiády – 8.A – Nahodil

       Jarní focení – Popular Press – I. stupeň – organizace Petr Filgas

13.3. Florbalová liga Vsetín - vybraní žáci II. stupně - doprovod Jan Nahodil

14.3. Přírodovědná soutěž Jaloveček 1.st. – Vsetín – Sedláčková 

         Školní kolo zeměpisné olympiády – 6.roč. – Nahodil

         Přebor ZŠ ve stolním tenise – 2.st. – Nahodil

 

15.3. Přírodopisná soutěž Jaloveček – 2.st. – Vsetín - Kovářová 

         Školní kolo zeměpisné olympiády – 8.B – Nahodil

         Schůzka ve školce Val. Polanka s rodiči dětí k zápisu - 15:00 - Ibříšková, Matušová

16.3. Matematický klokan – Šviráková 

        Testování žáků 9. ročníku - M, ČJ - Smilek

19.3. Školní kolo zeměpisné olympiády – 7.roč. – Nahodil

20.3. Sdílení dílen SOU J. Sousedíka – Vsetín – 8.B – Černotík, Šviráková

         Návštěva knihovny – 3.roč. – Hladká

         Koncert ZUŠ - KD Valašská Polanka - 1. a 2. třída - Matušová, Ibříšková 

22.3. Návštěva předškoláků v 1.tř. – Matušová 

23.3. Velikonoční florbalový turnaj – 1.st. – Hladká 

27.3. Školní akademie – Dopoledne pro žáky, odpoledne pro veřejnost – Sedláčková 

28.3. „Den naruby“ – vybraní žáci přebírají roli učitelů – Kovářová

         Recitační soutěž – 2.st. – Koňaříková

29.3. Velikonoční prázdniny

30.3. Státní svátek „Velký pátek“  

2.4. Velikonoční pondělí

       Žáci nastupují do školy 3.4. v úterý