Biologická olympiáda 2017-2018

Ve středu 7. února proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády. Již tradičně děti soutěžily ve třech disciplínách - vědomostní test, laboratorní práce a poznávání rostlin a živočichů. Příprava na biologickou olympiádu probíhala již od října, protože studijní text je velmi náročný a obsáhlý. V kategorii C žáků 8. a 9. tříd zvítězila Hana Kašparová z 9.A, na druhém místě se umístila Tereza Kropidlowská z 8.B a třetí místo obsadila Petra Kubenková z 8.B. Mezi mladšími žáky kategorie D 6. a 7. tříd bylo pořadí následující - první Denisa Kovářová a druhý Vojtěch Vařák - oba ze 7. třídy a třetí Veronika Marečková ze 6. třídy. Vítězům blahopřeji, velká pochvala pak patří všem účastníkům, zejména těm, kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se koná v dubnu na gymnáziu ve Valašském Meziříčí.