Organizace školního roku 2017/2018

Časový harmonogram pro školní rok 2017/2018

Zahájení šk. roku 2017/2018      
4. 9. 2017 (pondělí)

Konec I. pololetí                            
31. 1. 2018 (středa)

Konec II. pololetí              
29. 6. 2018 (pátek)
   
Prázdniny, státní svátky, volné dny   
   
Den české státnosti              
28. 9. 2017 (čtvrtek)

Den vzniku samostatného státu      
28. 10. 2017 (sobota)

Podzimní prázdniny              
26. – 27. 10. 2017 (čtvrtek, pátek)

Den boje za svobodu a dem.              
17. 11. 2017 (pátek)

Vánoční prázdniny              
23. 12. 2017 (sobota) – 2. 1. 2018 (úterý)
(nástup 3. 1. 2018 – středa)

Pololetní prázdniny              
2. 2. 2018 (pátek)

Jarní prázdniny                     
19. 2. – 25. 2. 2018

Velikonoční prázdniny          
29. 3. 2018 (čtvrtek)

Velký pátek                  
30. 3. 2018 (pátek)

Velikonoční pondělí                          
2. 4. 2018 (pondělí)

Svátek práce                  
1. 5. 2018 (úterý)

Den osvobození              
8. 5. 2018 (úterý)

Hlavní prázdniny                             
2. 7. – 31. 8. 2018
(Školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. 9. 2018)
   
Zápis do 1. třídy              
10. 4. (úterý) – 11. 4. 2018 (středa) => 12:00 – 16:00
   
Zasedání pedagogické rady   
21. 11. 2017 (úterý)    
24. 1. 2018 (středa)    
4. 4. 2018 (středa)    
21. 6. 2018 (čtvrtek)
   

   
Třídní schůzky
21. 11. 2017 (úterý)
4. 4. 2018 (středa)
(třídní učitelé si také mohou domluvit další termín dle aktuální potřeby)        
    
Konzultační dny
9. 1. 2018 (úterý)
30. 5. 2018 (středa)
(vyučující si mohou domluvit konzultaci s rodiči také individuálně)

Konzultační hodiny výchovné poradkyně - středa  - 13:30 – 15:00
- schůzky v jiný termín po předchozí domluvě