Akce školy

Pasování na Valášky 3. třída

 

K Polance cestička šlapaná                                                                                 

 V pondělí 17.6.2019 se žáci 3. ročníku  zúčastnili již tradičního pasování na Valášky. Během hodin hudební výchovy si připravili pásmo valašských písní a tanců, které slavnostně oblečeni do valašských krojů předvedli v sále KD ve Valašské Polance svým nejbližším - rodičům a dalším hostům. Na závěr pak byli pasováni místostarostou obce panem Janem Kozubíkem na Valášky. Poté si všichni v sále společně zazpívali valašskou hymnu. Věříme, že někteří z nich budou v šíření valašských zvyků a tradic pokračovat dále a uvidíme je vystupovat na dalších příležitostných akcích.

 

 

Táboření v Podťatém - výlet 6.A a 6.B

Proč se táhnout kraj světa, když je na Valašsku tak krásně? Naši šesťáci si na svém školním výletě ve Velkých Karlovicích vyzkoušeli turistiku (11 km túra dala někomu pěkně zabrat), táboření (nejen spaní ve stanech, ale také jejich stavění, někteří odolní jedinci spali dokonce poprvé v životě pod širákem), opékání špekáčků a ranní snídani připravenou na kamnech, mytí a čištění zubů v potoce (ve kterém díky horkému počasí většina z nich strávila podstatnou část výletu) a samozřejmě noční stezku odvahy ke slovenským hranicím (té samozřejmě předcházelo vyprávění strašidelných, medvědích a vlčích historek u táboráku). K tomu všemu hry a soutěže korunované mezitřídní sázkou o zmrzlinu, ve které sice zvítězila 6.B, ale výlet si určitě užili úplně všichni. Fotogalerie

Mia Festival Praha 2019

 V letošním roce slaví  Děti fiitness aneb sportem proti drogám významné výročí - 20 let od doby, kdy se uspořádala první akce. Tři taneční víkendy jsou letos opět věnovány různým tanečním stylům a do velkého sálu Pražské Lucerny se sjíždí z různých koutů naší republiky, ale i ze Slovenska tisíce nadšených mladých tanečníků, aby zde předvedli vše, co se během roku pod vedením svých výtečných lektorů dokázali naučit. Minulý víkend v neděli  26. května  zavítaly do  Lucerny tři taneční skupiny z naší základní školy- Anite, Neit a Maat, které si pod vedením paní Marie Sádlíkové vytančily krásná dvě druhá a jedno třetí místo. Všem tanečníkům i jejich lektorce moc blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci naší školy a obce Valašská Polanka.  Poděkování patří i rodičům za velkou podporu a doprovod svých dětí. Věřím, že si společně s nimi užili nádherné a jedinečné atmosféry této akce.

Číst dál: Mia Festival Praha 2019

Superstar 2019

V úterý 28. května se v malém sále Kulturního domu ve Vsetíně konalo okresní kolo pěvecké soutěže Superstar. Naší základní školu v kategorii zpěváků 1. stupně reprezentovala žákyně Vendula Kostková ze 4. třídy. Svým pěveckým výkonem se mezi dalšími soutěžícími určitě neztratila. Doufám, že účast na této soutěži byla pro ni velkou zkušeností a přínosem a bude zpívat i s ostatními šikovnými zpěvačkami z naší školy dál. 

Taneční přehlídka 2019

Děti okouzlily publikum tancem i zpěvem. V sobotu 4. května ožila sportovní hala Na Lapači tancem. ZŠ Sychrov tam uspořádala ve spolupráci s městem, střediskem volného času Alcedo, Vsetínskou sportovní a ZŠ Valašská Polanka 2. ročník Taneční přehlídky dětí ze základních škol. Naši školu reprezentovaly pod vedením paní Marie Sádlíkové tři taneční skupiny - Anite, Neit a  Maat. Našim tanečnicím děkujeme za pěkná taneční vystoupení a přejeme hodně úspěchů na Mia festivalu v pražské Lucerně.

 

https://www.mestovsetin.cz/deti-okouzlily-publikum-tancem-i-zpevem/d-535096

Taneční přehlídka 2019 44

Číst dál: Taneční přehlídka 2019

Podkategorie