Čtenářský klub

Čtenářská výzva

Čtenářský klub při ZŠ Valašská Polanka
vyhlašuje
pro žáky 6.-9. třídy

Čtenářskou výzvu 2017/2018
O co jde?
Pokud rádi čtete a chcete zjistit, jestli jste schopni splnit úkoly, které ověří vaše čtenářské dovednosti, zapojte se do této akce. Výzva se vyhlašuje na období od října 2017 do března 2018. Březen je měsícem knihy a vyhodnocení čtenářské výzvy proběhne na konci března. Akce je čistě dobrovolná a pokud se jí chcete zúčastnit, doufáme, že budete úkoly plnit poctivě.

Jaká jsou pravidla?
Žáci 6.-9. ročníku si z daného seznamu 10 tematických okruhů  vyberou jakoukoli knihu, která odpovídá zadání. Všichni, kdo přečtou  minimálně 6 knih z 10 a dále splní 3 ze 4 zábavných čtenářských úkolů, si zaslouží odměnu.  Po přečtení si zapíší knihu do záznamového archu. Záznamové archy a pracovní listy budou k vyzvednutí ve čtenářském klubu . Každý musí také odevzdat vyplněný a podepsaný záznamový arch a pracovní listy ve čtenářském klubu(nejlépe p.uč. Koňaříkové nebo Ibříškové).
 Ke každému bodu v záznamovém archu napíšete autora, název titulu, čím a proč splňuje daný bod, vlastní hodnocení knihy. Datum je také vítáno.

Témata knih
1. kniha, která se odehrává na venkově
2. kniha psaná formou komiksu
3. kniha jakýchkoli pověstí
4. kniha, v jejímž názvu jsou 3 slova
5. kniha od českého autora
6. kniha básní pro děti
7. kniha , která se odehrává ve vymyšleném světě
8. kniha s hrdinou mého věku (kluk či holka)
9. kniha napsaná v 19. století
   10. kniha, která byla zfilmovaná
 
Zábavné čtenářské úkoly.(nutno vyzvednout pracovní listy ve čtenářském klubu).
1. Osmisměrka spisovatelů.
2. Úkoly k povídkám Karla a Divá Bára od B. Němcové
3. A.Jirásek – F.L.Věk – kapitola Když Don Juan v Praze poprvé byl provozován (zodpovězení 4 otázek ke kapitole)
4. Jiří Wolker – balady ze sbírky Těžká hodina (křížovka)

 

Čtenářské bingo

Čtenářské bingo

Čtete rádi? Nebo jen občas? I čtením se dají plnit různé úkoly. Pokud rád čteš, nebo máš jenom rád soutěže a výzvy, zapoj se do našeho čtenářského binga. Čtenářské bingo bude probíhat od října do konce ledna . Vyhodnocení proběhne na konci pololetí ve čtenářské klubovně.
Pravidla jsou jednoduchá.
1. Vyzvedni si soutěžní list ve čtenářském klubu.
2. Vyber si libovolný sloupec, nebo řádek  úkolů.
3. Hrej fér a zapisuj knihy, které opravdu přečteš až po vyhlášení binga, nikoli ty, které jsi už kdysi četl .
4. Až splníš úkoly v řádku nebo sloupci, splnil jsi čtenářské bingo.
5. Do příslušných políček ale musíš zapsat název, autora knihy, u časopisů název. Při čtení nahlas, napiš komu a co jsi četl a jeho podpis jako potvrzení.
6. Každý, kdo splní čtenářské bingo, přinese vyplněný list do čtenářského klubu a dostane malou odměnu.
7. K plnění úkolů ti pomůže čtenářský klub, knížky v něm, paní učitelka, rodiče, ale hlavně tvoje snaha dosáhnout určitého cíle.

Žáci 2. a 3. třídy si vybírají jen první neb druhý sloupeček.
Žáci 4. a 5. třídy si mohou vybrat jakýkoli řádek neb sloupec.

Čtení pomáhá

Fakta o projektu Čtení pomáhá
Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.
Každý školák, který se zapojí do projektu, získá po úspěšném vyplnění testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů.

Pomáhej tím, že si čteš !

Pokud je čtení tvoje záliba, můžeš také pomáhat potřebným.
Na stránkách www.ctenipomaha.cz se můžeš zaregistrovat, vybrat si jednu z nabízených knih pro 1.-5. třídu , 6.- 9. třídu. Knihu si přečteš a potom vyplníš test, který vyzkouší, jak pozorně jsi četl. Pokud test bude správně, získáš 50 kreditů, které proměníš v 50,- a můžeš je věnovat nějaké dobročinné organizaci, kterou si na stránkách vybereš.

Hodně knížek, jejichž přečtením můžeš pomáhat, je v našem čtenářském klubu.

 

Čtenářský klub 2017/2018

Čtenářský klub

Chtěla bych informovat všechny žáky i učitele, že čtenářská klubovna bude otevřena ve školním roce 2017/2018 od 2. října v nových půjčovních dobách.

Pondělí 9.05 – 9.20(pouze vracení knih)
Úterý 13.15 – 14.15
Čtvrtek 12.20 – 13.20

Vzhledem k tomu, že někteří čtenáři nedodrželi měsíční výpůjční dobu, rozhodli jsme se, že budeme vybírat upomínkový poplatek 10,- při prekročení 1 měsíce. Proto také radíme,  pokud nestihnete knížku přečíst, přijďte ji vrátit a půjčte si ji znovu.

Do klubovny si můžete přijít knížky prohlížet, číst i půjčovat, ale předtím si , prosím, pročtěte pravidla půjčování knížek i pravidla chování v klubovně. Kdo není přihlášený, může si ještě vyzvednout přihlášku přímo v klubovně.

Knihy si mohou půjčit domů jen žáci, kteří odevzdali přihlášku podepsanou rodiči svému třídnímu učiteli. Podle přihlášky tito žáci dostanou čtenářskou průkazku.

Těšíme se, že si najdete cestu ke knížkám a že je budete mít rádi.

 

Přihláška v elektronické podobě

Přihláška do školního čtenářského klubu


Jméno žáka____________________________________________________
Třída___________

Souhlasím, že můj syn/moje dcera se tímto stává čtenářem školního čtenářského klubu, kde si může půjčovat knihy . S tím souvisí určitá pravidla půjčování knih.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil  s pravidly půjčování knih ve školním čtenářském klubu, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zsvalpolanka.cz).

Datum                                                                                                   __________________________
                                                                                                                        Podpis rodičů  

 

 


Přihláška do školního čtenářského klubu


Jméno žáka____________________________________________________
Třída___________

Souhlasím, že můj syn/moje dcera se tímto stává čtenářem školního čtenářského klubu, kde si může půjčovat knihy . S tím souvisí určitá pravidla půjčování knih.
Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil  s pravidly půjčování knih ve školním čtenářském klubu, které jsou zveřejněny na webových stránkách školy (www.zsvalpolanka.cz).

Datum                                                                                               __________________________
                                                                                                                      Podpis rodičů