Informace pro strávníky

provozní doba kanceláře školní jídelny v srpnu 2019

 

PROVOZNÍ   DOBA   KANCELÁŘE   ŠKOLNÍ   JÍDELNY PO DOBU PRÁZDNIN:

 

DO 15. 8. ZAVŘENO, ČERPÁNÍ ŘÁDNÉ DOVOLENÉ

 

OD 19. 8. DO 23. 8. 2019

od  6.00 do  12. 30 hodin

 

26. 8. ZAVŘENO - CELODENNÍ ŠKOLENÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ ŠJ

 

Od 27. 8. – 30. 8. 2019

od 6.00 do 14. 00 hodin

Zvýšení ceny stravného (pro cizí strávníky), od 1. 1. 2019

 

 

Ceny stravného platné od 1. 1. 2019

ve školní jídelně při Základní škole Valašská Polanka

 

Strávníci jsou do jednotlivých kategorií zařazováni podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce s tím,

že školní rok trvá od 1. září do 31. srpna včetně,

dle vyhlášky č. 463/2011, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb.

o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.

 

    - 6 let                  36,- Kč/den, včetně pitného režimu

MŠ 7-10 let                  40,- Kč/den, včetně pitného režimu

 

žáci 7 – 10 let              24,- Kč/den

žáci 11-14 let               26,- Kč/den

žáci 15 +                      28,- Kč/den

 

cizí strávníci                 60,- Kč/den   a to:      

34 ,- Kč  finanční norma na nákup potravin

18,- Kč  mzdové náklady

 7,- Kč  provozní náklady

  1,- Kč  zisk

 

Vyhotovila:                                             Zdeňka Ostruszková, vedoucí ŠJ

Se souhlasem ředitelky školy:          p. Mgr. Naděždy Hajdové

Ve Valašské Polance dne 14. prosince  2018

 

 

Výdej obědů v pátek 11. 5. 2018

Upozornění nejen pro cizí strávníky:

V pátek, 11. května 2018,

budeme z technických důvodů  vydávat obědy

pouze v době od 9. 30 do 10.00 hodin.

Přijďte, prosím včas.

Děkuji za pochopení

Informace pro placení stravného v srpnu na září pro školní rok 2018/2019

 

 

Pracovní doba v kanceláři školní jídelny v srpnu 2018:

Pondělí až pátek: 6.00 - 13.00 hodin

 Od 4. 8. do 15. 8. (včetně) čerpání řádné dovolené.

V pondělí 27. 8. bude z důvodu celodenního školení ZAVŘENO.

Obědy na měsíc září se budou platit ve čtvrtek 30. 8. a v pátek 31. 8., taktéž v době od 6.00 do 13.00.


Noví strávníci: děti z MŠ a ZŠ (nebo jejich zákonní zástupci) si mohou vyzvednout nebo na místě vyplnit přihlášky ke stravování a zakoupit čip i stravné  již od 20. 8. 2018.


Přivítáme i nové strávníky z řad občanů.


Zároveň připomínám: (týká se to především dospělých strávníků) kdo se nebude chtít v nadcházejícím období stravovat, musí tuto skutečnost nahlásit předem. Pokud tak neučiní, bude mu částka za tyto, byť i neodebrané obědy, doúčtována.

 

Cizí strávnící - zvýšení ceny obědů od 1. 2. 2018

                                               Upozornění pro cizí strávníky - cena stravného od 1. 2. 2018

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2018 se zvyšuje minimální mzda,
musíme znovu upravit  - navýšit
 mzdové  náklady potřebné na uvaření jednoho obědu pro cizího strávníka,
  a to z částky Kč 15,-  na Kč 16,-
Celková cena  jednoho obědu  je od 1. 2. 2018  stanovena  na Kč 58,-


U ostatních kategorií strávníků zůstávají platné stávající částky.