Německý jazyk

Druhý povinný cizí jazyk

V letošním školním roce 2013/2014 přibývá na 2.stupni druhý povinný cizí jazyk. Žáci se podle své volby rozdělili na skupinu „němčinářů a ruštinářů.“
Žáci, kteří si zvolili německý jazyk, už začínají trošku „šprechtit“ , jazyk si totiž procvičují třikrát týdně. Formou her, projektů, konverzace a práce s učebnicí, pracovními listy a časopisy by si měli osvojit základy tohoto jazyka našich blízkých sousedů na patřičné komunikační úrovni.

Důvodů, proč se naučit alespoň základy německého jazyka je hned několik. V našem regionu se vyskytuje několik firem z německy mluvících zemí, které nabízí pracovní příležitosti, němčina je rozšířeným jazykem Evropské unie a českým studentům jsou otevřeny četné možnosti studijních pobytů v Německu. 

V 8. ročníku by měli žáci zvládnout tato témata:
Ich heiße, ich wohne…
Meine Familie
Meine Freunde
Die Schule
Mein Hobby
Der Computer
Reissen und Ferien