Vlastivěda

Projekt Česká republika a sousední státy

Žáci páté třídy se v hodinách vlastivědy seznámili se svou vlastí a našimi nejbližšími sousedy - Slovenskem, Polskem, Německem a Rakouskem. Měli by se orientovat na mapě uvedených států, poznali hlavní města, pohoří i nížiny, řeky, průmysl i zeměděství nebo významná a turisticky zajímavá místa.

Číst dál: Projekt Česká republika a sousední státy

vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu

Učivo Vlastivědy navazuje na znalosti a dovednosti žáků z 1. období. V 1.-3. ročníku se žáci učili Prvouku, která se ve 4. a 5. ročníku dělí na dva předměty – Vlastivědu a Přírodovědu.

Vlastivědu se žáci učí ve 4. i 5. ročníku po dvou hodinách týdně z nichž jedna je z disponibilní dotace. Ve 4. ročníku žáci navazují na znalosti o rodině, regionu, domovu. V 1. pololetí se žáci seznamují s Českou republikou a pracují převážně s mapou. Ve druhém pololetí se seznamují s našimi nejstaršími dějinami od příchodu prvních Slovanů na naše území až po dobu Rudolfa II. V pátém ročníku se žáci seznamují s našimi sousedy, se státy Evropy a získávají představu o světadílech a mořích, oceánech naší Země. V druhém pololetí se zaměřují na dějiny od J. A. Komenského až po současnost.

Úspěšným vzděláváním v této oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování.

Vzdělávací oblast připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a Výchova ke zdraví.

Vzdělávací oblast oboru Člověk a jeho svět je rozdělen do 5 tématických oborů: Místo kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitost přírody, Člověk a jeho zdraví.