Ruský jazyk

Beseda RJ

V pátek 19,6. proběhlo setkání ruštinářů 7.,8.,9. tříd s Dariou Pisarěvou , která jako rodilá mluvčí jazyka ruského povídala nejen o svém rodném městě Moskvě , ale i o svém povolání inženýra televizního vysílání a svém působení v Ostankino. Žáci měli možnost poslechnout si zajímavý výklad v ruštině, položit otázky a zazpívat všem známou píseň  "Kaťuša".

Číst dál: Beseda RJ

Charakteristika předmětu

Ruskému jazyku se žáci začínají učit na druhém stupni od 7. třídy a má časovou dotaci dvě hodiny týdně pro tříletý školní plán /7.8.9.ročník/ a tří hodiny týdně pro dvouletý školní plán / 8.9.ročník/.  Výuka začíná seznámením s reáliemi Ruska a rusky mluvících zemí, ruskou abecedou. Zvykají si na ruskou výslovnost,základní slovní zásobu , kterou pak v dalších ročních rozvíjejí, prostřednictvím rozhovorů se učí reagovat na různé jednoduché pokyny a každodenní situace. Žáci postupně dokáží sestavit písemní krátké texty a vytvořit jednoduchou odpověď na otázku, vyhledávají v textu jednoduché informace. Společně spolupracují ve skupinkách na menších projektech.

Druhý cizí jazyk

Od  letošního roku probíhá na druhém stupni naši školy výuka druhého cizího jazyka .Žáci si mohli vybrat : jazyk německý nebo jazyk ruský. Ruština se vyučuje v 7. a 8. ročnících. Dotace pro 7.ročník dvě hodiny týdně, pro 8.ročník –tři.
Výhodou ruštiny je samozřejmě podobnost slov i výrazů , protože je to slovanský jazyk a již teď někteří z žáků mají výbornou výslovnost. Také výuka jazyka rodilým mluvčím již na základní škole je pro žáky velmi prospěšná. Žáci se seznamuji s kulturou a reáliemi  Ruska a rusky mluvicích zemí. Zatím nám azbuka dělá problémy , ale věřím , že to zdárně překonáme. 