Výchova ke zdraví

Zdravá pětka u nás ve škole

 

V pondělí 16. října navštívila naši školu lektorka Lucie Zaorálková s programem projektu Zdravá pětka, který jak teoreticky, tak hlavně hravou formou a prakticky seznamuje děti se složením potravy, zdravou výživou, jejími složkami i jejich významem pro naše tělo. Projektu se zúčastnily tři třídy - pátá a obě deváté - deváťáci si během praktické hodiny vyzkoušeli přípravu zdravých jídel v naší školní cvičné kuchyňce. Vše dopadlo skvěle - spokojeni byli žáci i paní lektorka, která naše deváťáky pochválila za slušné chování, pracovitost i znalosti o problematice zdravé výživy.

Číst dál: Zdravá pětka u nás ve škole

Učivo 6. a 7. ročníku

Vztahy mezi lidmi a formy soužití (vztahy ve dvojici, vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity)

Změny v životě člověka a jejich reflexe (dětství, puberta, dospívání, sexuální dospívání)

Zdravý způsob života a péče o zdraví (výživa a zdraví, tělesná a duševní hygiena, denní režim, ochrana před přenosnými chorobami, ochrana před chronickými nepřenosnými chorobami a před úrazy)

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (Stres a jeho vztah ke zdraví, civilizační choroby, auto-destruktivní závislosti, bezpečné chování a komunikace, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita)